kändis

Italiensk fysiker Galileo

Italiensk fysiker Galileo (bild 1)

Totalt antal bilder: 8   [ Se ]

Galileo (1564-1642), italiensk matematiker, fysiker, astronom, en pionjär i den vetenskapliga revolutionen. Galileo uppfann pendeln nålen och termometer, tillverkad i vetenskap enorma bidrag till mänskligheten , var han en av grundarna av modern experimentell vetenskap. Han använde teleskopet att observera himlakroppar och gjort en hel del framgångar.

Historiskt Han integrera första grundläggande vetenskapliga experiment genom matematik, fysik och astronomi tre kunskap, bredda, fördjupa och ändra människans förståelse för rörelsen av materien och universum. Galileo från experiment sammanfattade lagen om fritt fall, lagen om tröghet och liknande princip Galileo relativitet. Således välte många antaganden, lade grunden till den klassiska mekaniken Aristoteles fysik, motbevisade Ptolemaios geocentriska systemet, starkt stöd den heliocentriska teorin om Copernicus. Han välte den traditionella synen på naturen är rent spekulativ och experimentella observationssystem , att skapa experimentella fakta och logik har ett strikt system av modern vetenskap. Han kallas därför "fadern av modern mekanik", "fadern av modern vetenskap." Han lade grunden för upprättandet av den teoretiska system av Newton.

Tidigare uppsättning: Marie Skłodowska Curie